Luker

Luker er en av våre spesialiteter. Vi produserer bl.a luker som: Gulvluker, Overfallsluker, Rømningsluker og Inspeksjonsluker. ABAS-luker er ofte forskrevet i anbudsinnbydelser / byggprosjekter. Lukene dimensjoneres etter forespeilet belastning og leveres som:

  • Enkeltluker
  • Dobbelluker
  • Innvendige nedstøpingsluker
  • Med eller uten hengslet sikkerhetsrist
  • Med lukestopper, gassløfter og lås
  • Med polykarbonat etc.

Eksempel på luker

Lette luker.
Ved bruk av aluminium oppnås erfaringsmessig en vekt reduksjon på 40 - 50% i forhold til tilsvarende stålprodukter.
Mange varianter:
Lette luker for gangtrafikk. Kjøresterke luker med forskjellige spennvidder.
Plane luker:
ALN-profilene har innbygget steg som gir stivhet og styrke (jmfr. plater). Redusert sveising gir planere luker.
Dobbelluke med sikkerrist.
I gulvluker benyttes ulike ALN- profiler valgt etter belastning lukene skal tåle. Ramme- og luke høyde varierer etter ALN- profilenes høyde. Alle luker kan leveres med sikkerrist, lukestopper og støpeplater. Lukebladene hengsles med aluminium hengsel med gjennomgående syrefast bolt. Vi illustrerer og beregner alle mål for ulike ønsker.
Takluker / Overfallsluker
Overfallsluker med ett eller flere lukeblad lages av ALN-profiler og lukebladene dekkes med knekt aluminiums plate. Lukene lages etter eksakte mål og leveres med lukestopper og låse mulighet. Sikkerrist leveres hvis ønskelig.
Luker med polykarbonat
ABAS produserer luker av aluminium med gjennomsiktig polykarbonat lokk. Luker kan lages med flere lokk og i de fleste størrelser. Kan leveres med sikkerrist og høyde på sokkel bestemmes av kunde.
Eksempel på runde lokk
Et variert utvalg av ALN profiler i form og styrke gjør det mulig å dekke de fleste behov også med runde lokk. Lokkene kantes med en flat skinne, og håndtak lages etter behov. Se også ALN- gulvsystem. ABAS står til tjeneste for ytterligere innformasjon.