Stiger og leidere

Veggstigene er enkle å montere med få komponenter. Det finnes tre standard lengder som kombineres og tilpasses til alle brukslengder.
- Veggstiger på over 3,5 m fra bakkenivå skal ha ryggbøyler.
- Maks 2,5 m fra bakkenivå til første ryggbøyle.
- For lange stiger skal det være maks 6 m mellom hver hvile plattform.

For å sikre bruk av stige fra tak kan det leveres vangeforlengere og/eller utstigningsgelender. Utstigningsgelenderet tilpasses etter behov.

Hvileplattformene lages i aluminium og kan også utformes etter kundens ønsker. Det finnes også enklere løsninger med hvileplattform innenfor ryggbøylene.

Teleskophåndtak sikrer av og påstigning ved f.eks. stiger under luker. Teleskophåndtakene løftes og settes i låsespor.