TrapperAbas prosjekterer og produserer trapper av aluminium som dekker de fleste behov.
Alt fra små enkle 2-3 trinns trapper til trapper med hjul, lange rettløpstrapper, trapper med repoer. Vi har levert store prosjekter med trapper og repoer i kombinasjon til store trappetårn helt opp i 30 meters høyde.
Tilhørende standardiserte rekkverk finnes som lagervare og tilpasses hver enkelt trapp. Spilerekkverk tilbys der det er ønskelig.
 

Vanger

Trinn